Preuzimanje programa
za poslovne korisnike

ESET Endpoint Antivirus za Windows

Za korišćenje verzija 7 i 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju LKY
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

Upozorenje: Nakon nadogradnje poslovnog softvera na v7.3 OBAVEZAN je restart računara

ProgramOSVerzijaVeličina
datoteke
Link za
preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8, 7 (32-bit)7.3.2039.0187 MB
ESET Endpoint Antivirus 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8, 7 (64-bit)7.3.2039.0193 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na srpskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2095.1120 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na srpskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2095.1125 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2095.1120 MB
ESET Endpoint Antivirus 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2095.1125 MB

 

Svim korisnicima koji još uvijek koriste verziju 5.x svakako preporučujemo da
što pre izvrše nadogradnju na najnovije dostupne verzije ESET Endpoint programa

ESET Endpoint Security za Windows

Za korišćenje verzija 7 i 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju LKY
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

Upozorenje: Nakon nadogradnje poslovnog softvera na v7.3 OBAVEZAN je restart računara

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8.7 (32-bit)7.3.2039.0190 MB
ESET Endpoint Security 7.x (jezik se bira u toku instalacije) Windows 10, 8.1, 8.7 (64-bit)7.3.2039.0196 MB
ESET Endpoint Security 6 (na srpskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2095.1129 MB
ESET Endpoint Security 6 (na srpskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2095.1134MB
ESET Endpoint Security 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (32-bit)6.6.2095.1129 MB
ESET Endpoint Security 6 (na engleskom) Windows 10, 8.1, 8.7, Vista, XP sa SP3 (64-bit)6.6.2095.1134 MB

Svim korisnicima koji još uvijek koriste verziju 5.x svakako preporučujemo da
što pre izvrše nadogradnju na najnovije dostupne verzije ESET Endpoint programa

ESET Endpoint Antivirus za macOS

Za korišćenje verzije 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju LKY
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus za macOS 6.x (na engleskom)
mac OS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)6.9.200.0134 MB

 

ESET Endpoint Security za macOS

Za korišćenje verzije 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju LKY
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security za macOS 6.x (na engleskom)
mac OS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)6.9.200.0134 MB

 

ESET Endpoint Security za Android

Za korišćenje verzije 2 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvijek nemaju LKY
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Security za Android V2 (na engleskom)
 Android 5.0 i noviji2.7.21.018 MB

 

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop

Za preuzimanje ovih instalacijskih paketa neophodni su korisničko ime i lozinka.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop (na engleskom)
Linux RedHat/Mandriva/SuSe/Debian/Ubuntu/Fedora (32-bita)4.0.95.099 MB
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition za Linux Desktop (na engleskom) Linux RedHat/Mandriva/SuSe/Debian/Ubuntu/Fedora (64-bita)4.0.95.0100 MB

 

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop

Za preuzimanje ovih instalacijskih paketa neophodni su korisničko ime i lozinka.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop (na engleskom) Linux Ubuntu, Red Hat (64-bita)7.1.6.0516 MB

 

ESET File Security (AV za serverski OS)

Za korišćenje verzija 7 i 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvek nemaju LKY
mogu od svojih prodavača/distributera zatražiti besplatnu konverziju svoje postojeće Business licence.
Detaljne informacije o novim licencama možete pronaći na linku “Podrška” glavnog menija.

Važno: ESET preporučuje da pre instalacije deinstalirate sva druga antivirusna rešenja, uključujući i starije verzije ESET-a.

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET File Security za Windows server 7 (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2008 SP2 (32-bita)7.1.12010.0149 MB
ESET File Security za Windows server 7 (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2016, 2012 R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 SP2 (64-bita)7.1.12010.0156 MB
ESET File Security za Windows server 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.12018.0114 MB
ESET File Security za Windows server 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012 R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.12018.0127 MB
 
ESET File Security za Linux (na engleskom)RedHat Enterprise Linux 7 64-bita;
CentOS 7 64-bita; Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bita – 18.04 LTS 64-bita; Debian 9 64-bita; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 i 15 – 64-bita
7.2.463.0333 MB

 

ESET Mail Security

Za korišćenje verzija 7 i 6 potreban je ESET Licence Key (LKY).

Korisnici postojećih Business licenci koji još uvek nemaju LKY,
na veb portalu ela.eset.com mogu izvršiti konverziju postojećeg korisničkog imena i lozinke u Licence Key (LKY).
Detaljne informacije o postupku možete pronaći na linku “Podrška” u glavnom meniju.

Za preuzimanje instalacionih paketa verzije 4.x neophodni su Vaše ESET Mail Security korisničko ime i lozinka.

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 7.2 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2003 (32-bita)7.2.10007.0179 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 7.2 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64-bita)7.2.10007.0185 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.10059.0124 MB
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.10059.0137 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 7 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2008 (32-bita)7.2.14001.0173 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 7 (jezik se bira u toku instalacije) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64 bita)7.2.14001.0179 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 6 (na engleskom) Windows server 2008/2003 (32-bita)6.5.14026.0121 MB
ESET Mail Security for IBM Domino 6 (na engleskom) Windows server 2016, 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.14026.0134 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) FreeBSD 9, 8, 7 (32 bita)4.5.15.0103 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Mail Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (64 bita)4.5.15.0105 MB

 

ESET Gateway Security

Za preuzimanje ovih instalacionih paketa neophodni su Vaše ESET korisničko ime i lozinka.

 

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) Debian/Ubuntu (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) RedHat/Mandriva/Suse/Fedora (64 bita)4.5.15.0105 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) FreeBSD 9, 8, 7 (32 bita)4.5.15.0103 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (32 bita)4.5.15.0104 MB
ESET Gatway Security for Linux/FreeBSD (na engleskom) ostale Linux distribucije (64 bita)4.5.15.0105 MB

 

ESET Security za Microsoft Sharepoint Server

Za korišćenje ovog programa verzija 7.x i 6.x potreban je ESET Licence Key (LKY).

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 7.2  (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2019 / 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (32-bita)7.2.15001.0174 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 7.2  (jezik se bira tijekom instalacije) Windows server 2019 / 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 (64-bita)7.2.15001.0179 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 6  (na engleskom) Windows server 2012 / 2008 / 2003 (32-bita)6.5.15015.0112 MB
ESET Security za Microsoft SharePoint Server 6  (na engleskom) Windows server 2016 / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003 (64-bita)6.5.15015.0125 MB

 

ESET Secure Authentication

Za korišćenje ESET Secure Authentication potreban je ESET Licence Key (LKY).

 

ProgramOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Secure Authentication (na engleskom) Windows server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2, 20083.0.20.0262 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)Java2.8.20.02,48 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)PHP2.8.20.02,48 MB
ESET Secure Authentication SDK (na engleskom)Microsoft.NET2.8.20.02,48 MB

 

ESET Security Management Center (7.1) - celoviti instalacioni paketi

Važno!

 Pristupili ste preuzimanju ESET Security Management centra verzije 7.x, koji za aktivaciju zahteva licencni ključ i koristi se samo za upravljanje ESET-ovim business programima verzije 7 (i 6) za računare, servere i mobilne uređaje.

ESET Security Management 7.x – celoviti instalacioni paketiOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ISO paket sa svim instalacijama (na engleskom) Win 2012R2 / Win 2012 / Win 2008R2 / Win 20087.1.27.21,84 GB
ESET Security Management Center (32 bita, na engleskom) Win 2008 (32-bita)7.1.27.2615 MB
ESET Security Management Center (64 bita, na engleskom) Win 2012R2 / Win 2012 / Win 2008R2 / Win 2008 (64-bita)7.1.27.2679 MB

 

ESET Security Management Center (7.1) - virtual appliance

ESET Security management centar (7.x) – Virtual ApplianceOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security management centar (7.x) – Virtual Appliance
OSVerzijaVeličina datotekeLink za preuzimanje
ESET Security Management Center Appliance (na engleskom)VMware vSphere / Player / Workstation,
Oracle VirtualBox, ESXi 5.0, 5.1, 5.5
7.1.27.01,56 GB
ESET Security Management Center Appliance (na engleskom)Microsoft Hyper-V
7.1.27.01,48 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)VMware ESXi1.2.5.01,1 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)Microsoft Hyper-V1.2.5.02,8 GB
ESET Shared Local Cache (na engleskom)CentOS 6.6 64 bita1.2.5.042 MB

 

ESET Security Management Center (7.1) - samostalni instalacioni paketi

ESMC (7.x) – samostalni instalacioni paketiOSVerzijaVelličina datotekeLink za preuzimanje
Agent (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)7.1.717.068 MB
Agent (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.1.717.059 MB
Agent (na engleskom) macOS 10.14, 10.13, 10,12, 10.11, 10.10, 10.9.x, 10.8.x, 10.7.x7.1.840.044 MB
Agent (na engleskom) Suse, Fedora, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS (32 bita)7.1.503.046 MB
Agent (na engleskom) Suse, Fedora, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS (64 bita)7.1.503.047 MB
Server (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.1.717.0105 MB
Server (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, RHEL 6, CentOS 6, SLED/SLES 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (64 bita)
7.1.503.084 MB
Mobile Device Connector (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)7.1.472.049 MB
Mobile Device Connector (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (64 bita)
7.1.380.047 MB

Migration assistant (na engleskom) Windows serveri i radne stanice7.1.185.025 MB
Web-console (na engleskom)Svi podržani OS7.1.393.0102 MB
Apache HTTP Proxy (na engleskom) Windows serveri i radne stanice2.4.39.211,42 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)1.1.693.016,49 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (64 bita)1.1.693.018,64 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (32 bita)
1.1.615.09,69 MB
Rogue Detection Sensor (na engleskom) Ubuntu 13.10, 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6(S)/5, CentOS 6/5, SLED/S 11
OpenSUSE 13/10, Debian 7/4, Fedora 19 (64 bita)
1.1.615.09,80 MB
Mirror Tool (na engleskom) Windows serveri i radne stanice (32 bita)1.0.1124.01,16 MB
Mirror Tool (na engleskom) Ubuntu 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6, CentOS 6, SLED/S 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (32 bita)
1.0.1097.02,1 MB
Mirror Tool (na engleskom) Ubuntu 12.04 LTS, 6.0, RHEL 6, CentOS 6, SLED/S 11
OpenSUSE 13, Debian 7, Fedora 19 (32 bita)
1.0.1097.01,89 MB
ESET Virtualization Security za VMware vShield Deployment Tool (na engleskom)Svi podržani OS1.0.2.03,5 MB
ESET Virtualization Security za VMware vShield Virtual Appliance (na engleskom)VMware vSphere1.0.13.01,63 GB
Virtual Agent Host Virtual Appliance (na engleskom)VMware vSphere6.5.31.04,7 GB
ESET Virtualization Security za VMware NSX Virtual Appliance (na engleskom)VMware NSX1.7.1.04,73 GB

 

ESET Remote Administrator 6

 Svim našim korisnicima koji iz bilo kojeg razloga još uvek žele da koriste starije verzije ERA 6.x:

Sve odgovarajuće instalacione pakete i ERA VA za starije verzije ERA 6.x sistema (ERA 6.5 i ERA 6.3) možete preuzeti koristeći ovaj članak ESET-ove baze znanja (na engleskom):

Download an earlier version of ESET Remote Administrator (ERA) and ERA components

 

ESET Cyber Security Pro FOR MAC

Effective all-in-one internet security for your Mac, including personal firewall and parental control.

Learn more | Documentation

ESET Cyber Security FOR MAC

Fast, effective protection for your Mac against malware and phishing.

Learn more | Documentation

ESET Mobile Security FOR ANDROID

Comprehensive protection for your Android smartphone and tablet.

Learn more | Documentation

ESET Smart TV Security FOR ANDROID

Defend your Android Smart TV against malware and enjoy a safer IoT experience.

Learn more | Documentation

ESET Parental Control FOR ANDROID

Family-friendly app helps you keep your kids safe online, including Child Locator.

Learn more | Documentation

ESET NOD32 Antivirus FOR ANDROID

Cross-platform antimalware protection for your Linux machine and external storage media.

Learn more | Documentation

ESET Multi-Device Security
FOR WINDOWSFOR MACFOR ANDROIDFOR LINUX

Comprehensive internet security for desktops, laptops and Androids. Customize the security according to your needs and protect all your devices.

Learn more | Documentation