Formular za registraciju S/N kartice

Serijski broj od 14 znakova nalazi se na registracionom listu, CD-u ili u kutiji sa programom, počinje sa ‘S/N:’ nakon čega sledi 14 znakova koje treba upisati u polje, uključujući i “-” te poštujući velika i mala slova

U polje “E-mail” je potrebno upisati e-mail adresu na koju će da vam stigne licenčno pismo u kojem su korisničko ime i lozinka potrebni za korišćenje programa.

Registrujte S/N karticu

ESET Cyber Security Pro za MAC

Osnovna antivirusna zaštita za macOS.

Saznajte više

ESET Cyber Security FOR MAC

Fast, effective protection for your Mac against malware and phishing.

Learn more | Documentation

ESET Mobile Security FOR ANDROID

Comprehensive protection for your Android smartphone and tablet.

Learn more | Documentation

ESET Smart TV Security FOR ANDROID

Defend your Android Smart TV against malware and enjoy a safer IoT experience.

Learn more | Documentation

ESET Parental Control FOR ANDROID

Family-friendly app helps you keep your kids safe online, including Child Locator.

Learn more | Documentation

ESET NOD32 Antivirus FOR LINUX DESKTOP

Cross-platform antimalware protection for your Linux machine and external storage media.

Learn more | Documentation

ESET Multi-Device Security
FOR WINDOWSFOR MACFOR ANDROIDFOR LINUX

Comprehensive internet security for desktops, laptops and Androids. Customize the security according to your needs and protect all your devices.

Learn more | Documentation