Sistem licenciranja i kontrola korištenja licenci

 

ESET-ov sistem licenciranja korisnicima pruža izvrsnu vidljivost i fleksibilnu kontrolu nad statusom i korišćenjem licenci.

ESET SISTEM LICENCIRANJA

ESET-ov sistem sistem licenciranja korisnicima pruža fleksibilnu kontrolu korišćenja
i potpunu transparentnost statusa njihovih licenci

Licenčni ključ – industrijski standard

Svi ESET Business proizvodi koriste samo jedan licenčni ključ za sve proizvode uključene u tu licencu.

Novi ESET Business Account portal

ESET je objavio novi ESET Business Account portal (EBA) na kojem se može pratiti administrativno stanje licenci – ukupan broj, važenje, količina upotrebljenih licenci, nadzor aktivnih/neaktivnih računara, pregled vrste instaliranih programa…

 

Transparentna nadogradnja licenci

Novi sistem licenciranja koristi “transparentnu nadogradnju licenci” za bitno pojednostavljen rad sa licencama. Sve promene statusa licenci se automatski prenose, čak i nakon nadogradnje licence, obnove licence ili bilo koje druge promene.

Povezivanje licenci

Korisnici mogu upravljati različitim ESET licencama putem portala kojemu se pristupa uz pomoć jedinstvene adrese e-pošte i lozinke.

PROGRAMI S LOKALNIM UPRAVLJANJEM UKLJUČENI U LICENCU
ESET Endpoint AntivirusESET Endpoint SecurityESET Server SecurityESET Mail SecurityESET Endpoint Security for AndroidESET Security Management Center
LICENCA
ESET PROTECT Essential On-Prem (stari naziv: “ESET Endpoint Protection Standard”)
ESET PROTECT Entry On-Prem (stari naziv: “ESET Endpoint Protection Advanced”)
ESET Secure Business**
ESET Server Security
ESET Mail Security
PROGRAMI S UPRAVLJANJEM U CLOUDU UKLJUČENI U LICENCU
ESET Endpoint AntivirusESET Endpoint SecurityESET Server SecurityESET Mail SecurityESET Endpoint Security for AndroidESET Cloud Administrator
LICENCA
ESET PROTECT Essential (stari naziv: “ESET Endpoint Protection Standard Cloud”)
ESET PROTECT Entry (stari naziv: “ESET Endpoint Protection Advanced Cloud”)
ESET Secure Business Cloud**

** – programima u sklopu licence ESET Secure Business i ESET Secure Business Cloud možete da zaštitite traženi broj računara i 20% više mailboxova – npr. kupnjom licence ESET Secure Business za 100 korisnika možete da zaštitite 100 endpoint uređaja i 120 mailboxova. 

Izvanredan rezultat ESET Endpoint Security rešenja na Real-World Protection testu.

U julu 2020. godine, ESET je primio još jednu VB100 nagradu, 110. po redu.

ESET je prepoznat kao izvanredno rešenje u kategoriji jednostavnosti korišćenja na godišnjem AV testu.

ESET je ostvario najviši rezultat na VBSpam testu u martu 2020.

PREGLED PROGRAMA KOJI SU DOSTUPNI U SKLOPU POJEDINIH LICENCI

LICENCE KOJIMA SE UPRAVLJA KONZOLOM ESET SECURITY MANAGEMENT CENTER (LOKALNO UPRAVLJANJE, NEOGRANIČENI BROJ KORISNIKA)

Licence kojima se upravlja uz pomoć lokalne konzole ESET PROTECT (ESET Security Management Center)

ESET PROTECT Essential On-Prem (ESET Endpoint Protection Standard)

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop Linux

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security for Android

Antimalver, anti-phishing i anti-theft zaštita koja ne opterećuje Android mobilne uređaje.​​​
Saznajte više | Download

ESET Mobile Device Management za Apple iOS

Plasirajte sigurnosne postavke na poslovne iPhone i iPad uređaje i osigurajte ih anti-theft zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Linux

Sigurnost koja blokira maliciozne programe i sumnjivi veb i FTP promet na ulazu u mrežu.​​​
Saznajte više | Download

ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced)

ESET Endpoint Security Windows

Sveobuhvatna antimalver zaštita sa veb filterom, zaštitnim zidom i botnet zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security macOS

Potpuna zaštita koja uključuje antimalver, anti-phishing, kontrolu veba i zaštitni zid.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop Linux

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security for Android

Antimalver, anti-phishing i anti-theft zaštita koja ne opterećuje Android mobilne uređaje.​​​
Saznajte više | Download

ESET Mobile Device Management za Apple iOS

Plasirajte sigurnosne postavke na poslovne iPhone i iPad uređaje i osigurajte ih anti-theft zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Linux

Sigurnost koja blokira maliciozne programe i sumnjivi veb i FTP promet na ulazu u mrežu.​​​
Saznajte više | Download

ESET Secure Business

ESET Endpoint Security Windows

Sveobuhvatna antimalver zaštita sa veb filterom, zaštitnim zidom i botnet zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security macOS

Potpuna zaštita koja uključuje antimalver, anti-phishing, kontrolu veba i zaštitni zid.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop Linux

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security for Android

Antimalver, anti-phishing i anti-theft zaštita koja ne opterećuje Android mobilne uređaje.​​​
Saznajte više | Download

ESET Mobile Device Management za Apple iOS

Plasirajte sigurnosne postavke na poslovne iPhone i iPad uređaje i osigurajte ih anti-theft zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Linux

Sigurnost koja blokira maliciozne programe i sumnjivi veb i FTP promet na ulazu u mrežu.​​​
Saznajte više | Download

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Zaštitite svoju e-poštu jednostavnom postavi-i-zaboravi zaštitom protiv malvera i spama.
Saznajte više | Download

ESET Mail Security for Linux / FreeBSD

Potpuna zaštita mail servera i antispam uz korišćenje minimalnih resursa sistema.
Saznajte više | Download

ESET Mail Security for IBM Domino

Antimalware i antispam zaštita koja eliminiše sve tipove pretnji, prilagođena i kompleksnim mrežama.
Saznajte više | Download

LICENCE KOJIMA SE UPRAVLJA KONZOLOM ESET CLOUD ADMINISTRATOR (DO 250 KORISNIKA)

Licence kojima se upravlja uz pomoć konzole ESET Cloud Administrator

ESET PROTECT Essential (ESET Endpoint Protection Standard Cloud)

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET PROTECT Entry (ESET Endpoint Protection Advanced Cloud)

ESET Endpoint Security Windows

Sveobuhvatna antimalver zaštita sa veb filterom, zaštitnim zidom i botnet zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security macOS

Potpuna zaštita koja uključuje antimalver, anti-phishing, kontrolu veba i zaštitni zid.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET Secure Business Cloud

ESET Endpoint Security Windows

Sveobuhvatna antimalver zaštita sa veb filterom, zaštitnim zidom i botnet zaštitom.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus Windows

Nagrađivana antivirusna zaštita bez usporavanja sistema plus udaljena administracija.
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Security macOS

Potpuna zaštita koja uključuje antimalver, anti-phishing, kontrolu veba i zaštitni zid.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus macOS

Zaštita protiv malicioznih programa i više-platformskih infekcija koja malo opterećuje sustav.​​​
Saznajte više | Download

ESET Endpoint Antivirus za Linux Desktop

Snažna zaštita od višeplatformskih pretnji za Linux desktop sisteme.
Saznajte više | Download

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Višeplatformska zaštita od malicioznih napada na sistem i na deljene datoteke.
Saznajte više | Download

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Zaštitite svoju e-poštu jednostavnom postavi-i-zaboravi zaštitom protiv malvera i spama.
Saznajte više | Download

ESET Mail Security for IBM Domino

Antimalware i antispam zaštita koja eliminiše sve tipove pretnji, prilagođena i kompleksnim mrežama.
Saznajte više | Download